Vastavalt haridus- ja teadusministri käskkirjale nr 51 05.02.2015 liideti Põltsamaa Ametikool alates 01.09.2015 Järvamaa Kutsehariduskeskusega.

Lisainfot ja koolis õppimisega seonduvad dokumendid leiate Järvamaa KHK kodulehelt www.jkhk.ee

Järvamaa Kutsehariduskeskuse
Põltsamaa õppekoha tunniplaan.