Dokumentide vastuvõtt

 

Põltsamaa Ametikooli saab sisse astuda 2014/2015 õppeaastaks kuni 24.08.2014.  

Dokumente võetakse vastu tööpäevadel kell 09.00-15.00 (peamaja, II korrus).

Iga sisseastuja peab käima ka Vastuvõtukomisjoniga vestlemas, see toimub 25.08.2014 Põltsamaa Ametikooli uues praktikahoones, ruumides T150 ja T151. Vastuvõtukomisjon töötab ajavahemikul 09.00-12.00.

Kooli astumise avaldus on võimalik täita ka elektrooniliselt SIIN.

 

Erialade juures on toodud miinimumnõuded eelnevalt omandatud haridusetasemele. Näiteks kui olete omandanud keskhariduse, saate kandideerida ka kõigile haridusnõudeta ja põhiharidusnõudega erialadele lisaks keskhariduse baasil olevatele erialadele.

 

Erialad haridustasemete lõikes:

Erivajadustega õpilasi lihtsustatud programmi alusel võetakse vastu kõikidele erialadele (välja arvatud 8. ja 9. klassi).

 

Kooli sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

Koos vastuvõtuavaldusega palume esitada ka:

  • ID- kaart, pass või muu isikut tõendav dokument
  • Eelmise kooli lõputunnistus ja hinneteleht
  • 4 dokumendifotot 3 x 4 cm
  • Perearsti tõend tervisest tulenevate vastunäidustuste puudumise kohta eriala õppimiseks ja soovitaval erialal töötamiseks 
  • Koopia õpilase tervisekaardi esilehest või vaktsineerimispassist (alaealised)

 

Täidetud avalduse ja muud nõutud dokumendid võib saata ka e-maili teel kooli üldaadressile - kool@pkpk.ee.

 

ÜHISELAMU INFO

Kooli sisseastunutel on võimalik saada ühiselamukoht, mille kuutasu on 10 eurot.