PÕLTSAMAA AMETIKOOLIST

Kool asub 2,5 km kaugusel Põltsamaast, Väike-Kamari külas, pikaajaliste traditsioonidega Eesti Aleksandrikoolis (1888). Kooli ajalugu saab alguse juba möödunud sajandi teisest poolest - ajal, mil pandi alus rahvuslikule ajakirjandusele, alustasid tegevust põllumeeste ja kultuurialased seltsid.

Kooli ajalooliste sündmustega ning Eesti Aleksandrikooli loomisega seotud tegevusega on võimalik tutvuda kooli muuseumis.

Tänasel päeval kannab kool PÕLTSAMAA AMETIKOOLI nime.
Kool korraldab täiend- ja ümberõpet täiskasvanutele vastavalt ettevõtjate poolt esitatud tellimusele või õppimisest huvitatute soovidele.

Õpilaste kasutada on kaasaegselt sisustatud õpperuumid, arvutiklassi, autolukksepa- ja puidueriala töökojad, kokalabor, võimla, jõusaal, mugav raamatukogu, ilus ja odavate toitudega söökla. Kõikidele õpilastele on kohad ühiselamus.

Koolipraktika läbiviimiseks on õpilaste kasutada kaasaegne tehnika ning praktikavõimalus Soome Vabariigi taludes.

Põhikooli lõpetajad saavad kutsekeskhariduse, keskkooli lõpetanud saavad erialase väljaõppe. Kõikidel kutsekeskhariduse omandanutel on võimalus jätkata õpinguid kõrgkoolis.